In English Suomeksi På Svenska

PALVELUT


YRITYSKAUPPANEUVONANTO

Toimimme neuvonantajana kaikissa yrityskauppaan liittyvissä tilanteissa sisältäen

 • Yritysmyynnit
 • Yritysostot
 • Fuusiot
 • Yhteisyritykset

Otamme kokonaisvaltaisen vastuun yritysjärjestelyn toteuttamisesta ja räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yritysjärjestelyn osana tyypillisesti teemme kohteen arvonmäärityksen, suunnittelemme prosessitaktiikan ja transaktiorakenteen, tuemme dokumentaation valmistelussa, hoidamme yhteydenpidon neuvotteluosapuoliin sekä tuemme neuvotteluissa ja asiakkaan päätöksenteossa. Osana toimeksiantoa vastaamme myös projektin yleisestä hallinnasta, muiden osapuolten, kuten lakimiesten ja tilintarkastajien, työn koordinoinnista ja projektin aikataulutuksesta.


RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Tarjoamme osaamistamme yritysten rahoituksen järjestämiseen sisältäen

 • Oman pääoman ehtoinen rahoitus
 • Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
 • Vaihtovelkakirjat

Rahoituksen tarpeet voivat liittyä yrityskauppatilanteisiin, kasvun rahoittamiseen, vieraan pääoman uudelleen rahoitukseen tai muuhun yrityksen tarpeeseen pääomarakenteen muutokselle. Vieraan pääoman järjestämisessä vastaamme rahoituksen suunnittelusta, kilpailutuksesta ja toteutuksesta. Oman pääoman rahoituksen järjestämme suunnatulla osakeannilla, jossa vastaamme suunnittelusta, arvonmäärityksestä, sijoittajien kontaktoinnista sekä rahoituksen toteutuksesta.

 

PALVELUT LISTATUILLE YHTIÖILLE

Listatuille yhtiöille tarjoamme

 • Julkiseen ostotarjoukseen liittyvä neuvonanto, arvonmääritys, neuvottelut, rahoituksen järjestäminen ja ostotarjouksen toteutus
 • Ostokohtainen hallituksen neuvonanto, eli arvon maksimointi tarjoustilanteessa sekä tarjoustilanteisiin valmistautuminen
 • Taloudellisen neuvonantajan lausunnot (fairness opinion) esim. ostotarjoustilanteessa, yhdistymisessä tai osana yritysjärjestelyä
 • Julkisesti noteerattujen yhtiöiden yritysostotilanteet- neuvonanto tarjoajille take-over prosessista, arvonmäärityksestä ja taktisesta lähestymisestä sekä neuvonanto kohdeyhtiöille tai näiden osakkeenomistajille miten toimia kun ulkopuolinen taho lähestyy yhtiötä julkisessa ostotarjoustarkoituksessa

MUUT NEUVONANTOPALVELUT

Haluamme olla asiakkaidemme kumppani kaikessa strategisessa neuvonannossa ja tarjoamme neuvonantopalveluita myös esimerkiksi seuraavissa tilanteissa                            

 • Ostokohteiden kartoitus ja niiden alustava arviointi
 • Yrityksen arvonmääritys
 • Listautumiseen liittyvä neuvonanto, sisältäen neuvonannon mm. valittaessa investointipankkia sekä ajoitukseen, arvonmääritykseen ja listautumisprosessiin liittyen
 • Yleinen strateginen neuvonanto

Kaikki neuvonantopalvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja kaikessa yhdistyy osakkaidemme sitoutuminen parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseen. 


HLP Corporate Finance Oy | Aleksanterinkatu 44 FIN-00100 Helsinki | Puhelin +358 9 6877 760 | Fax +358 9 6877 768 | Email sukunimi@hlpartners.com