In English Suomeksi På Svenska

REFERENSER


HLP har genomfört över 200 uppdrag med ungefär 100 kunder sammanfattande förvärv, avyttringar, fusioner, finansieringsarrangemang, samt andra rådgivning.

Nedan exempel på HLP:s kunder:

 

  SENASTE
    AVYTTRINGAR
    FUSIONER OCH KÖP
    FÖRVÄRVSFINANSIERING


HLP Corporate Finance Oy | Pohjoisesplanadi 31 FIN-00100 Helsinki | Telefon +358 9 6877 760 | Fax +358 9 6877 768 | e-post efternamn@hlpartners.com