In English Suomeksi På Svenska

TJÄNSTER


RÅDGIVNING INOM FÖRETAGSARRANGEMANG


Vi fungerar som rådgivare inom alla situationer förknippade med företagsarrangemang

 • Avyttring av företag
 • Förvärv av företag
 • Fusioner
 • Joint venture strukturer

Vi tar ett heltäckande ansvar i genomförandet av våra uppdrag och skräddarsyr vår service alltid enligt kundens önskemål. I samband med uppdrag gör vi vanligtvis objektets värdering, planering av processens taktiska genomföring och struktur, stöder med dokumentationen, sköter kommunikationen met motpartner samt stöder kunden i förhandlingarna och beslutförandet. För att uppnå det bästa möjliga resultatet för våra kunder ansvarar vi också för övergripande ledningen, projektets tidschema, koordineringen av själva projektet och dess parter som jurister och revisorer.


RÅDGIVNING INOM FINANSIERINGSARRANGEMANG


Vi erbjuder vår expertis inom olika typers av finansieringsarrangemang

 • Rådgivning vid anskaffning av nytt eget kapital
 • Rådgivning vid anskaffning av främmande kapital
 • Konvertibla skuldebrev

Finansieringsbehovet kan bero på allting från företagsförvärv, finansiering av tillväxt, refinansiering till andra behov av kapitalstrukturförändringar. Vid arrangerandet av främmande kapital ansvarar vi för anbudsförfarandet och verkställandet av finansieringen. Vid anskaffning av nytt eget kapital förbereder vi en direktemission, där vi ansvarar för planeringen, värderingen, kommunikationen till investerare och verkställandet av finansieringen.

 

TJÄNSTER TILL NOTERADE BOLAG


För noterade bolag erbjuder vi tjänster inom följande situationer

 • Vid offentliga uppköpserbjudanden erbjuder vi rådgivning inom värdering, förhandlingar, arrangeringen av finansiering och verkställandet av själva budet
 • Rådgivning för styrelser i bolag som är mål för offentliga bud. Våra tjänster omfattar förberedelsearbetet inför offentliga bud samt maximering av bolagsvärdet vid offentliga buds-situationer
 • Finansiella rådgivarens uttalanden (fairness opinion) om exempelvis offentliga bud, fusioner eller som en del i företagsarrangemang
 • Take-over situationer rörande noterade bolag – Rådgivning för anbudsgivare om take-over strategi, värdering och taktiskt förfarande eller rådgivning för målbolag eller dess aktieägare om försvarsstrategi och åtgärder om bolaget kontaktas av part med avsikt att verkställa ett offentligt köpanbud

ÖVRIGA RÅDGIVNINGSTJÄNSTER


Vi är gärna våra kunders rådgivare i alla strategiska situationer och vi erbjuder också våra tjänster inom följande områden

 • Kartlägging och identifiering av investeringsobjekt
 • Värderingstjänster
 • Rådgivning förknippad med börsintroduktioner, bl.a. val av investeringsbank, timing, värdering och introduktionsprocessen
 • Allmän strategisk rådgivning

Våra tjänster skräddarsys alltid till kundens önskemål och behov, där våra partners förbinder sig att uppnå det bästa möjliga resultatet för våra kunder.


HLP Corporate Finance Oy | Aleksanterinkatu 44 FIN-00100 Helsinki | Telefon +358 9 6877 760 | Fax +358 9 6877 768 | e-post efternamn@hlpartners.com