Yritysmyynnit

Yritysmyynnit

Myyntitoimeksiantojen onnistunut läpivieminen on kautta HLP:n historian ollut erityinen vahvuusalueemme. Autamme niin listattuja kuin listaamattomiakin yrityksiä sekä niiden omistajia ja hallituksia suunnittelemaan ja toteuttamaan yritysten, niiden osien tai osakkeiden myyntejä. Toimeksiantomme kattaa tyypillisesti koko myyntiprosessin, ja kattavan kokemuksemme pohjalta pystymme räätälöimään palvelumme asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Kaikissa tilanteissa tarjoamme tinkimättömän tukemme transaktion läpiviemiseksi, huomioimme kunkin toimialan erityispiirteet ja ohjaamme prosessia tavalla, jolla saavutamme myyjälle tai myyjille parhaan hinnan sekä muut ehdot.

Tyypillisesti myyntitoimeksiannon aluksi tutustumme yksityiskohtaisesti kohteen liiketoimintaan ja toimialaan ja laadimme projektisuunnitelman, joka kattaa prosessin ja transaktion kaikki osa-alueet. Tässä vaiheessa valmistelemme myös arvion mahdollisista ostajaehdokkaista ja myyntiprosessia varten tarvittavat markkinointimateriaalit. HLP vastaa ostajien kontaktoinnista ja kohteen esittelystä heille. Tuemme asiakastamme ja operatiivista johtoa koko prosessin ajan ja kannamme kokonaisvastuun projektin johtamisesta ja muiden osapuolten, kuten lakimiesten ja tilintarkastajien, työn koordinoimisesta. Tuemme asiakastamme dokumentaation valmistelussa ja sisäisessä päätöksenteossa sekä hoidamme yhteydenpidon neuvotteluosapuoliin. Varmistamme, että asiakkaallamme on käytössään tarvittava arvonmääritys, strateginen ja taktinen neuvonantonäkemys sekä neuvottelutuki koskien esim. transaktion rakennetta ja prosessitaktiikkaa.

Kaikissa toimeksiannoissamme meillä on asiakkaamme kanssa yhdenmukainen intressi parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yritysostot

Yritysostot

Tuemme asiakkaitamme yritysostoprosessin kaikissa vaiheissa sopivien kohteiden kartoituksesta kaupan toteutukseen asti. Meillä on kattava kokemus pitkäaikaisesta yhteistyöstä julkisten yhtiöiden, pääomasijoittajien ja muiden sijoittajien kanssa. Hyödynnämme laajaa paikallista ja kansainvälistä suhdeverkostoamme asiakkaidemme hyväksi.

Jokainen tilanne on ainutlaatuinen ja neuvonantoroolimme sovitaan asiakkaan kanssa huomioiden strategiset tavoitteet, aiempi ymmärrys ostokohteista, olemassa olevat suhteet kohdemarkkinalla sekä kilpailutilanne. Otamme kokonaisvastuun yritysostoprosessista heti alusta asti, jolloin teemme ostokohteiden kartoituksen asiakkaan strategisten linjausten mukaisesti, lähestymme niin haluttaessa kohdeyhtiötä asiakkaamme puolesta, rakennamme liiketoimintasuunnitelman sisältäen synergiat, annamme näkemyksemme arvonmäärityksestä tarjouksen pohjaksi ja avustamme asiakastamme valmistautumaan yritysoston toteutukseen. Varmistaaksemme sujuvan prosessin vastaamme kokonaisuudesta, sisältäen due diligence-tarkastuksen koordinoinnin muiden neuvonantajien kanssa, avustamme kaupan keskeisten ehtojen neuvotteluissa yhdessä lakitoimiston kanssa ja tarvittaessa tuemme asiakastamme myös ulkoisen rahoituksen hankinnassa yritysoston toteuttamiseksi.

Listatut yhtiöt

Listatut yhtiöt

Laaja kokemuksemme neuvonantotoimeksiannoista listatuille yhtiöille, niiden hallituksille ja/tai merkittäville osakkeenomistajille näkyy kykynä huomioida aina ne erityisvaatimukset, joita asiakkaamme mahdollinen asema listattuna yhtiönä sekä sen sijoittajaprofiili asettavat yritysjärjestelyjen tai muiden toimeksiantojen toteuttamiselle. Nämä erityisvaatimukset voivat johtua lainsäädännöstä tai muusta sääntelystä, jotka koskevat kaikkia listayhtiöitä, tai olla täysin yhtiökohtaisia ja riippua esimerkiksi asiakkaan omistuspohjasta.

Esimerkkejä nimenomaan listayhtiöille relevanteista osaamisalueistamme ja palveluistamme ovat:

 • Valmistautuminen julkisiin ostotarjouksiin ja aktivistisijoittajien toimintaan, esim. tarjoamalla riippumattoman osapuolen arvonäkemys
 • Toimiminen kohteen neuvonantajana julkisessa ostotarjoustilanteessa joko maksimoiden arvo kohteen osakkeenomistajille tai auttaen torjumaan tarjoukset ja lähestymiset, jotka eivät ole kohteen osakkeenomistajien intressissä
 • Ns. fairness opinion -lausunto kauppahinnasta julkisen ostotarjouksen kohteelle, fuusion osapuolelle tai divestoivalle yhtiölle
Muu neuvonanto

Muu neuvonanto

Usein neuvonantotyömme ei liity suoraan mihinkään tiettyyn käynnissä olevaan yrityskauppatilanteeseen. Tällaiset muut neuvonantopalvelut voivat tukea yrityskauppahankkeiden toteutusta myöhemmässä vaiheessa tai liittyä muihin erityistilanteisiin, joissa asiakkaamme tarvitsevat taloudellisia/strategisia näkemyksiä tai suosituksia. Autamme asiakkaitamme analysoimaan strategisia prioriteetteja sekä kehittämään uusia ideoita ja näkökulmia päätöksentekoa varten. Alla esimerkkejä palveluista, joita tarjoamme erillisinä hankkeina tai osana laajempia yrityskauppatoimeksiantoja:

 • Ns. exit readiness -esiselvitykset suosituksineen ennen varsinaisen myyntiprosessin käynnistämistä
 • Ostokohteiden tunnistaminen ja alustava kartoitus
 • Avustaminen yritysoston tai fuusion valmistelussa soveltuen tilanteisiin, joissa asiakas haluaa itse toimia projektin ja neuvottelujen vetäjänä
 • Yhteisyritysmallien arviointi
 • Neuvonanto yritysostotilanteisiin liittyvän rahoituksen järjestämisessä
 • Rahoituksen uudelleenjärjestelyyn liittyvä neuvonanto suunnittelusta osapuolten välisiin neuvotteluihin
 • Ns. fairness opinion -lausunnot liittyen (vapaaehtoisiin) julkisiin ostotarjouksiin ja muihin vastaaviin tilanteisiin
 • Yhtiöiden ja liiketoimintojen sekä yksittäisten rahoitusinstrumenttien arvonmääritykset
 • Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin liittyvä neuvonanto
 • Yhtiö- tai omistajastrategisten vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arviointi ja suositusten antaminen hyödyntäen syvää pääomamarkkina- ja yrityskauppaosaamistamme