”Sekä Luona että Mawell Care ovat ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kehittäneet sote-alalle uusia, joustavia tapoja toimia. Meitä yhdistää myös halu nähdä ihminen yksilönä ja kokonaisuutena, jolle tarjotaan tarpeisiin perustuvaa palvelua. Mawell Caren asiakkaiden luottamuksen ansainneet palvelut tukevat erinomaisesti Luonan toimintamallia sekä kasvusuunnitelmia ja olen erittäin iloinen siitä, että Mawell Care liittyy nyt osaksi Luonaa”, kertoo Luona Oy:n toimitusjohtaja Milja Saksi.

”Olemme olleet sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämisen edelläkävijä jo vuosia. Kehitämme  julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa ratkaisuja, joissa ihminen on keskiössä. Olen ylpeä siitä työstä, mitä Mawell Caressa on tehty vuosien ajan ja uskon, että yhdessä luonalaisten kanssa pystymme tarjoamaan entistä laajempia ja vaikuttavampia ratkaisuja yhä useammalle asiakasryhmälle”, sanoo Mawell Care Oy:n toimitusjohtaja Timo Koistinen.  

Luona Oy tuottaa kotiin tuotavia palveluja ja asumiseen liittyviä ratkaisuja kuten tuettua asumista, kriisimajoitusta, kotihoitoa, vastaanottokeskuspalvelua ja kotouttamista. Yritys toimii yksilöllisesti, yhdessä ja vaikuttavasti kotitalouksien, kaupunkien, kuntien, kolmannen sektorin ja valtion kumppanina. Luona Oy:n henkilöstö muodostuu 280 ammattilaisesta. Luonan liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2015. Luona Oy on Barona Group -konsernin tytäryhtiö.

Mawell Care Oy on Suomen johtava yksityinen terveysneuvonnan ja ikäihmisten kokonaispalveluiden toimittaja. Yrityksen asiakkaita ovat sairaanhoitopiirit, sotekuntayhtymät ja kaupungit sekä vakuutusyhtiöt. Mawell Care toimii asiakkaidensa kanssa pitkäjänteisen kumppanuuden periaatteella ja panostaa asiakastyytyväisyyteen ja palvelun laatuun. Tunnetuimpia terveysneuvonnan ratkaisuja ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarjoama terveysneuvontapalvelu pääkaupunkiseudulla ja Tampereen kaupungin tarjoama Kotitori-palvelu ikäihmisille. Yritys työllistää 50 terveydenhuollon ja ikäihmisten palveluiden ammattilaista Suomessa. Mawell Caren liikevaihto oli 9 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Back to transactions