”Puupolttoaineiden merkitys fossiilisista polttoaineista luovuttaessa on keskeinen. Yhteisen yhtiön myötä pystymme palvelemaan asiakkaita maantieteellisesti laajemmalla alueella ja kehittämään tehokkaammin palveluita ja toimintaa”, kertoo Lassila & Tikanojan lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalainen.

”Puunhankinnassa yhtiöillä on vain vähän päällekkäisiä toimintoja. L&T:n Biowatti tuo yhtiöön vankan osaamisen ja olemassa olevat hankintakanavat kotimaiselle puulle sekä kierrätyspuulle ja Neovalla on puolestaan tarjota kotimaisen hankintaketjun lisäämiseksi valmiit kanavat puun tuontiin ja oma organisaatio Virossa”, sanoo Neovan toimitusjohtaja Vesa Tempakka.

Yhteisyritys muodostuu Lassila & Tikanoja Oyj:n omistamasta L&T Biowatti Oy:stä ja Neova Oy:n Vapo polttoaineet -liiketoiminnan puuenergia -liiketoiminnasta. Yhteisyrityksestä Lassila & Tikanoja Oyj omistaa 55 prosenttia ja Neova Oy 45 prosenttia. Yhteisyrityksen liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 100 henkilöä.

Back to transactions