HLP toimii tyypillisesti paikallisena osto- tai myyntitransaktioneuvonantajana kansainvälisille asiakkailleen, kun kohteena on suomalainen yhtiö tai liiketoiminta. Suomalaiset asiakkaamme ovat luottaneet meihin lukuisten kansainvälisten tytäryhtiöidensä ja liiketoimintojensa divestoinneissa sekä ostaessaan kohteita ulkomailta. HLP myös kontaktoi lähes kaikissa kotimaisissa myyntitoimeksiannoissaan kansainvälisiä ostajakandidaatteja erittäin laajaa kontaktiverkostoaan hyödyntäen.

HLP hyödyntää rajat ylittävissä mandaateissaan kansainvälisen tason projektintoteutuskykyään ja laajaa kontaktiverkostoaan sekä voi tämän lisäksi toteuttaa projektin yhteistyössä paikallisen neuvonantajan kanssa asiakkaan näin halutessa. Tarve projektin sisäisten ja ulkoisten osapuolten koordinoinnille on kansainvälisissä transaktioissa tyypillisesti suurempi puhtaasti kotimaisiin toimeksiantoihin verrattuna, ja HLP ottaa myös siitä vastuun.