A. Ahlström on 19.12.2023 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii noin 85 prosentin osuuden Metsäkonepalvelu Oy:stä. Metsäkonepalvelu tuottaa koneellisen puunkorjuun palveluita metsäalan yrityksille, yhteisöille ja yksityisille metsänomistajille Suomessa ja Ruotsissa. Metsäkonepalvelu-konserni työllistää 170 metsäalan ammattilaista. Konsernin muodostavat emoyhtiö Metsäkonepalvelu Oy sekä tytäryhtiö MKP Sverige AB (Ruotsi).

Metsäkonepalvelu on pohjoismaiden suurin, itsenäinen koneellisen puunkorjuun toimija. Transaktio luo hyvät edellytykset Metsäkonepalvelulle hyötyä toimialan jatkuvasta kehityksestä.

HLP toimi Metsäkonepalvelun ja sen omistajien taloudellisena neuvonantajana transaktiossa.

Takaisin uutisiin