Uuden yhtiön (Ovako) liiketoiminnat koostuvat Rautaruukin pitkien tuotteiden tytäryhtiöistä Fundia Special Bar, Fundia Wire ja Fundia Bar & Wire Processing, SKF:n tytäryhtiöstä Ovako Steel sekä Wärtsilän tytäryhtiöstä Imatra Steel. Ovakosta tulee johtava eurooppalainen pitkien terästuotteiden valmistaja, jonka asiakkaat toimivat kuulalaakeriteollisuudessa, autoteollisuudessa (ml. raskaat ajoneuvot) sekä muilla konepajateollisuuden alueilla. Yhdistettävät yhtiöt täydentävät toistensa liiketoimintoja ja osaamista, tarjoten uusia mahdollisuuksia asiakkailleen, henkilöstölleen ja osakkeenomistajilleen.

Omistajat vaihtavat omistuksensa siirtyvissä yhtiöissä Ovakon osakkeisiin. Ovako yhdistetään osakkuusyhtiönä omistajayhtiöiden konsernitilinpäätöksiin. Järjestely tarjoaa rakenteellisen ratkaisun omistajilleen keskittyä ydinliiketoimintoihinsa. Tämän lisäksi omistajien sijoitettu pääoma Ovakossa pienenee kaavaillun uudelleenpääomituksen myötä.

Ovakon pro forma 2004 liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa ja pro forma liikevoitto 86 miljoonaa euroa. Sidottu pääoma (oma pääoma + nettovelat) on arviolta yhteensä 533 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yhteensä 836 miljoonaa euroa.  Ovakon terästuotanto oli vuonna 2004 noin 2 miljoonaa tonnia ja se työllistää 5.200 henkilöä.

Takaisin referensseihin