”Alalla on erinomaiset kasvuennusteet, sillä Suomen vanhenevasta pientalokannasta merkittävä osa on tulossa lähivuosina vaiheeseen, jolloin tarve saneerausremonttiin ajankohtaistuu. Lisäksi kuluttajat haluavat kasvavissa määrin energiatehokkaampia vaihtoehtoja. LämpöLuxin asiakkaat ovat tutkitusti erittäin tyytyväisiä sen tarjoamaan ainutlaatuiseen kokonaispalveluun, ja siksi sillä on erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää markkinan kasvavaa kysyntää. Aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisen liiketoiminnan kehittämisestä meillä on muun muassa kohdeyritystemme Pohjolan Design-Talo Oy:n sekä Finndomon kautta”, toteaa CapManin senior partner ja kohdeyritysvastaava Tuomo Raasio.

”Sponsorin omistusaikana Lämpöluxista kehittyi nopeasti Suomen johtava ikkuna- ja oviremonttien tekijä. Onnistunut yhteistyö Sponsorin kanssa on tukenut yhtiön johtoa ja luonut mahdollisuuden kehittää toimintaa orgaanisen kasvun ja liiketoiminnallisten parannusten kautta. Nyt tehty järjestely vahvistaa entisestään Lämpöluxin asemaa markkinassa. Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan kehitysvaiheeseen”, sanoo LämpöLuxin toimitusjohtaja Pekka Koskelo.

”Yhtiön starttaaminen, prosessien kuntoon saattaminen ja valtakunnallisen peiton rakentaminen on ollut mielenkiintoista ja kehittävää aikaa. Henkilökunnan ja avainhenkilöiden myynti- ja konseptointiosaaminen on osoittautunut ylivoimaiseksi kilpailutekijäksi, mistä osoituksena on merkittävän markkinaosuuden saavutus lyhyessä ajassa perinteisellä ja kilpaillulla markkinasegmentillä. Suunnitellun startin ja kasvun ensivaiheen nyt toteuduttua on luonnollinen hetki siirtää omistajavastuu eteenpäin uudelle pääomistajalle”, toteaa Sponsor Capitalin partneri Ari Jokelainen.

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut sijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 76 sijoitusta ja irtautunut 55 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

Lämpölux on nopeassa ajassa kasvanut Suomen markkinajohtajaksi omakotitalojen ikkuna- ja oviremonteissa Suomessa. Menestys on perustunut tarkasti suunniteltuun ja toteutettuun avaimet käteen –konseptiin, jossa yhtiön keskeisinä toimintaperiaatteina on ollut keskitetysti johdettu kuluttajamyynti, omat asennusvaunut sisältävä kerralla kuntoon –asennuskonsepti, sekä koko prosessin ohjaus toimintaan räätälöidyn nettipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Laadukkaat ikkuna- ja ovituotteet valmistetaan suomalaisilla tehtailla. Yhtiön liikevaihto saavutti vuonna 2013 23 m€:n tason, jossa orgaanista kasvua on edellisvuoteen yli 80 %. Yhtiön kannattavuus ja kassavirta on erittäin vahva. Yhtiö on laajentunut nopeasti koko Suomeen ja toimipisteitä sillä on tällä hetkellä 16. Henkilöstömäärä vuodenvaihteessa oli noin 130.

Sponsor Capital on vuonna 1997 perustettu, suomalainen pääomasijoitusyhtiö. Yhtiö tekee ensisijaisesti enemmistösijoituksia kotimaisiin keskisuuriin yrityksiin, joilla on hyvä johto, vakiintunut markkina-asema ja ennakoitava kassavirta. Sponsor Capital toimii vastuullisesti ja pitkäjänteisesti sekä voimakkaan tuloshakuisesti ja uskoo johdon yrittäjäasenteeseen. Sponsorin kautta varoja sijoittavat suuret suomalaiset instituutiot.

Takaisin referensseihin