Fortum ja Pohjolan Voima myyvät omistuksensa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridissä EU:n kolmannen energiamarkkinapaketin yhtenä seurauksena. Syyskuun alussa 2009 voimaan saatettu paketti edellyttää sähkön korkeajännitesiirron ja tuotannon eriyttämistä.

Fortum, Pohjolan Voima (PVO), Suomen valtio ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat allekirjoittaneet osakekauppakirjan, jonka mukaisesti Fortum myy noin 25 %:n omistusosuutensa ja PVO 25% omistusosuutensa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä. Osakkeet ovat Fingridin A-sarjan osakkeita. Valtio ostaa noin 81 %:a (osakkeet jakautuvat työ- ja elinkeinoministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kesken) ja Ilmarinen noin 19 %:a Fortumin ja PVO:n Fingrid-osakkeista.

Takaisin referensseihin