”Päätös KBS Infran hankinnasta on täysin linjassa Cramon Shape & Share -strategian kanssa. Kaupan myötä Cramon asema tärkeillä Saksan markkinoilla vahvistuu. Yritysosto tukee kannattavan kasvun tavoitteitamme, laajentaa liiketoimintamallia ja mahdollistaa uusien asiakasratkaisujen kehittämisen”, toteaa Cramo-konsernin toimitusjohtaja Leif Gustafsson.

”Olen iloinen, että 14 vuotta sitten perustamani yritys löysi hyvän uuden omistajan Cramosta. Odotan yritystoiminnan kehityksen ja kasvun jatkamista yhdessä KBS Infran erinomaisten työntekijöiden ja uusien Cramo-kollegoiden kanssa”, sanoo KBS Infran perustaja ja toimitusjohtaja Oliver Karrié. 

Cramo Oyj tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja. Palvelut sisältävät kattavan kone-, laite- ja kalustovalikoiman sekä niihin liittyviä palveluja. Noin 300 toimipisteen verkosto tarjoaa kattavan tuote- ja vuokrakalustovalikoiman, joka vaihtelee paikallisen kysynnän mukaan. Cramolla on yli 220 000 tuotteen vuokrauskalusto ja yli 150 000 asiakasta. Yhtiö palvelee rakennusalan yrityksiä, teollisuutta, julkisen sektorin toimijoita sekä kuluttajia yhdessätoista maassa Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.

Saksalainen KBS Infra on johtava työmaalogistiikkayritys, jonka arvioitu liikevaihto vuonna 2017 oli noin 35 miljoonaa euroa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Mainzissa, Frankfurt am Mainin lähellä. KBS Infra toimii maanlaajuisesti neljän toimipisteensä kautta ja työllistää 180 henkeä. KBS Infran laaja palvelutarjoama rakentuu työmaapalveluiden ja -logistiikan asiantuntemuksen ympärille. Yrityksen palveluvalikoima kattaa työmaatilojen ja muun kaluston vuokrauksen, työmaan sähköistyspalvelut, työmaasuunnittelun, kulunvalvonnan ja työmaalogistiikan toteuttamisen. Edellä mainittuihin palveluihin lukeutuu toimitusten aikatauluttaminen, alihankkijoiden työnjohto ja kolmansien osapuolten vuokrakoneiden käytön organisointi asiakkaiden puolesta. Laajan palvelutarjoaman johdosta yritys on tyypillisesti ensimmäinen ja viimeinen palveluntarjoaja työmaalla. KBS Infran kalusto koostuu noin 6 000 työmaatilasta sekä laajasta työmaan sähköistämiseen ja muuhun rakennustyömaakäyttöön tarkoitetusta kalustosta. Tiloja käytetään pääasiassa työmaatiloina logistiikkapalveluiden osana, mutta myös väliaikaisina tilaratkaisuina kuten kouluina, päiväkoteina, turvapaikanhakijoiden majoituksena sekä toimistoina.

Takaisin referensseihin