Omistusjärjestely selkeyttää yhtiön omistusrakennetta sekä turvaa toiminnan jatkuvuuden. Olen ylpeä saadessamme pääomistajaksi pitkäjänteisen sijoittajan, joka tuntee metsäalan ja arvostaa tarinaamme myös muuten kuin lukujen valossa. ESG ja sen todentaminen on tärkeä teema alalla. Tämänkaltaisissa asioissa uskon A. Ahlströmin nostavan meidät uudelle tasolle”, Metsäkonepalvelun toimitusjohtaja Teemu Tolppa sanoo.

”Markkinoiden suurimpana toimijana Metsäkonepalvelu on hyvässä asemassa hyötyäkseen toimialan jatkuvasta kehityksestä. Yhtiö on osoittanut ylivertaista operatiivista tehokkuutta palvellessaan asiakkaitaan vuosikymmenten ajan, mikä luo vahvan perustan tulevaisuuden kasvulle kiinnostavassa ja nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä. Yhtiötä arvostetaan asiakkaiden keskuudessa, ja se on houkutteleva työnantaja metsäalan ammattilaisille”, sanoo A. Ahlströmin sijoitusjohtaja Andreas Ahlström.

A. Ahlström on 19.12.2023 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii noin 85 prosentin osuuden Metsäkonepalvelu Oy:stä. Metsäkonepalvelu tuottaa koneellisen puunkorjuun palveluita metsäalan yrityksille, yhteisöille ja yksityisille metsänomistajille Suomessa ja Ruotsissa. Metsäkonepalvelu-konserni työllistää 170 metsäalan ammattilaista. Konsernin muodostavat emoyhtiö Metsäkonepalvelu Oy sekä tytäryhtiö MKP Sverige AB (Ruotsi).

Takaisin referensseihin